Błąd generowanie karty dla WAN-NK 100 o mocy 22 kW