Błąd generowanie karty dla WAN-NK 160 o mocy 30 kW