Błąd generowanie karty dla WAN-NK 160 o mocy 37 kW