Filtry sieciowe

Współczesny przemysł wymaga czystego i niezawodnego sprężonego powietrza. Podstawowym elementem sytemu uzdatniania powietrza są filtry sieciowe. WAN proponuje Państwu niezawodne filtry sieciowe serii WAF. Ich zadanie to usuwanie ze sprężonego powietrza: pyłów, mgły wodnej, resztek oleju oraz aromatów. Aluminiowa obudowa filtra z przyłączem gwintowanym od ¼ do 2 cali standardowo wyposażona jest w automatyczny spust kondensatu. Stopień zużycia wkładów filtracyjnych mierzy manometr różnicowy stanowiący dodatkowe wyposażenie. Wkłady filtracyjne zbudowane są z wielu warstw, których każda posiada odrębne funkcje. Wyróżniamy następujące typy wkładów: P, R, M, S oraz A (z aktywnym węglem).

Oferowane filtry spełniają wymagania dyrektywy ciśnieniowej „PED” 97/23/WE.

 

Dane techniczne

 

Współczynnik korygujący

Podane w powyższej tabeli dane odnoszą szię dla przeplywu przy ciśnieniu 7 bar. Dla innych wartości ciśnienia należy przemnożyć dane przez wartość współczynnika korygującego.

Ciśnienie[bar]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Współczynnik
0,38
0,53
0,65
0,75
0,80
0,90
1,00
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50

 

Wkład filtra typ "P" gradacja: 3 mikrony

Filtr zapewnia wstępne, zgrubne odolejenie i oczyszczenie sprężonego powietrza. Dedykowanych dla instalacji zasilanych ze sprężarek tłokowych, jako prefiltr zapewnia jakość powietrza dla ogólnych, niewymagających zastosowań. Stosowany również jako filtr wstępny dla systemu uzdatniania powietrza.

Klasa jakości
cząstki stałe (ISO 8573-1)
3
Klasa jakości
olej (ISO 8573-1)
Spadek ciśnienia
mbar/psi
40/0,58
Materiał filtracyjny acrile fibres, celulose

Wkład filtra typ "R" gradacja: 1 mikron

Filtr wstępny, zapewnia zgrubne odolejenie i oczyszczenie powietrza przy stosowaniu sprężarek śrubowych lub łopatkowych. Zwykle poprzedza filtry dokładne typu „M” lub „S”. Zapewnia jakość powietrza dla prostych zastosowań jak piaskowanie, malowanie (niskie wymagania), przenośniki pneumatyczne, dmuchawy.

Klasa jakości
cząstki stałe (ISO 8573-1)
2
Klasa jakości
olej (ISO 8573-1)
Spadek ciśnienia
mbar/psi
50/0,72
Materiał filtracyjny acrile fibres, celulose

Wkład filtra typ "M" gradacja: 0,1 mikron

Filtr dokładny, służy m.in. do zabezpieczenia osuszaczy chłodniczych. Filtr tej klasy musi być poprzedzony klasą „P” lub „R”. Zapewnia jakość powietrza do malowania natryskowego, piaskowania, rozdmuchu tworzyw sztucznych.

Klasa jakości
cząstki stałe (ISO 8573-1)
1
Klasa jakości
olej (ISO 8573-1)
2
Spadek ciśnienia
mbar/psi
80/1,16
Materiał filtracyjny borosilicate micro fibres

Wkład filtra typ "S" gradacja: 0,01 mikron

Filtr dokładny zapewnia jakość powietrza w pierwszej klasie . Służy do zabezpieczenia osuszaczy adsorpcyjnych oraz chłodniczych. Filtr tej klasy musi być poprzedzony klasą „M” lub „R”. Zapewnia jakość powietrza dla wymagających zastosowań jak malowanie natryskowe, laboratoria, zasilanie narzędzi pneumatycznych. W połączeniu z odpowiednimi osuszaczami oraz filtrami węglowymi (ewentualnie filtrami sterylnymi) stosowany jest w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz w transporcie pneumatycznym.

Klasa jakości
cząstki stałe (ISO 8573-1)
1
Klasa jakości
olej (ISO 8573-1)
1
Spadek ciśnienia
mbar/psi
90/1,30
Materiał filtracyjny borosilicate micro fibres

Wkład filtra typ "S"

Filtr z aktywnym złożem węglowym stosuje się do dezodoryzacji powietrza. Zadaniem jego jest eliminacja związków organicznych np. zapachu oleju. Gwarantuje końcową i bardzo precyzyjną eliminację oleju z powietrza. Filtry węglowe winny być instalowane łącznie z filtrami dokładnymi np. typu „S”. Dedykowane dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, stosowane w laboratoriach oraz aplikacjach pneumatycznych o wysokich wymaganiach np. precyzyjne malowanie natryskowe, obróbka powierzchniowa CNC.

Klasa jakości
cząstki stałe (ISO 8573-1)
Klasa jakości
olej (ISO 8573-1)
1
Spadek ciśnienia
mbar/psi
120/1,74
Materiał filtracyjny active carbon